ĐỒNG HÀNH CÙNG CON SAO CHO ĐÚNG?

Học tiếng anh từ sớm, giờ đây đã trở thành xu thế rất phổ biến, và là xu thế hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, tại sao có những trẻ nói được tốt, và có những trẻ lại không, dù đều được “khởi động” với tiếng anh từ sớm như nhau? Loại trừ yếu tố…

Xem thêm