Khơi dậy cảm hứng học tập cho trẻ

Không một đứa trẻ nào sinh ra đã là học sinh giỏi. Đúng vậy, tính cách đóng vai trò quan trọng trong sự sẵn sàng học hỏi của trẻ. Hầu hết những đứa trẻ học giỏi, trước đó, đều phải biết cách học. Quan trọng hơn, bất kỳ đứa trẻ nào, chỉ cần sở hữu…

Xem thêm