Lộ trình ôn thi vào lớp 10 không chuyên

Đối tượng: học sinh từ lớp 6.

Thời lượng: 48 buổi/khoá. 2 buổi/tuần. 90’/buổi.